Brandtornet

Brandtornet

Brandtornet hyr ut lediga lokaler, lägenheter och studentlägenheter i Jönköping. Brandtornet och dess dotterbolag har byggt närmare 500 hyresbostäder i Jönköping genom åren och äger och förvaltar i dagsläget cirka 40 000 kvm i centrala Jönköping. Beståndet består av en mix av bostäder och kommersiella lokaler såsom kontor, butiker, restauranger, hotell och livsmedelsbutik.

Hemsida: brandtornet.se